Verkleden is erg leuk – maar er zijn nog steeds kleine lettertjes om op te letten.

Lees en neem kennis van onze standaardvoorwaarden, die van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

ALGEMENE KENNISGEVING

Rubies wil nu duidelijk maken dat het niet de bedoeling van het bedrijf is om onze producten op E-bay te verkopen. We ondersteunen volledig onze klanten die een bonafide specialistische verkleedwebsite hebben die een breed scala aan gelicentieerde en niet-gelicentieerde kostuums en accessoires van verschillende leveranciers verkoopt, zolang de afbeeldingen van alle relevante gelicentieerde personages in overeenstemming zijn met de goedgekeurde afbeeldingen afgetekend door de licentiegevers.

BESTELINFORMATIE BESTELSTATUS

Alle bestellingen die via deze catalogus, online, telefoon of per post, fax, e-mail of andere communicatiemiddelen worden gedaan, zijn onderworpen aan onze verkoopvoorwaarden, waarvan een kopie hieronder wordt weergegeven en die geacht worden in elke bestelling te zijn opgenomen samen met de bepalingen van dit onderdeel Bestelinformatie. Houd er in het bijzonder rekening mee dat onder Voorwaarde 2, elke Bestelling onderhevig is aan onze acceptatie, alle andere voorwaarden uitsluit die we niet hebben geaccepteerd of enige eerdere communicatie of Catalogusbeschrijving of enig ander document of mondelinge of schriftelijke verklaring die niet uitdrukkelijk schriftelijk in de Bestelling is opgenomen en door ons geaccepteerd. Woorden met een hoofdletter in deze sectie zijn zoals gedefinieerd in Voorwaarde 1 hieronder.

PRIJS

Bestellingen zijn in Euro’s tegen de catalogusprijs op datum van levering. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen te verhogen na kennisgeving aan u. Zie voorwaarde 6 voor meer details

BESTELLINGEN – Nederland, Belgie, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Tsjechië, Hongarije, Kroatië, Slowakije, Denemarken, Zweden, Noorwegen

Openingsopdracht voor een nieuwe rekening € 500. Voorwaarde 6.3 hieronder is van toepassing op alle Bestellingen onder de € 500. Daarna zijn de bezorgkosten inclusief. Voor bestellingen onder de € 500,- worden verzendkosten in rekening gebracht van € 12,50. Voor bestellingen onder de € 500,- worden naast de verzendkosten € 10 servicekosten in rekening gebracht. Groothandelklanten worden alleen beleverd met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Nabestellingen worden alleen voor kredietklanten maximaal 3 maanden op bestelling gehouden, daarna worden ze verwijderd. Nabestellingen met een waarde van € 100 of meer worden gratis verzonden als ze onderdeel zijn van een originele franco bestelling. Nabestellingen onder de € 100 worden niet verzonden, maar er kunnen extra artikelen worden besteld om de franco waarde te bereiken. Artikelen met een catalogusprijs van € 1,50 of minder moeten worden gekocht in veelvouden van 12. NB: Er worden geen nabestellingen gehouden voor creditcardbestellingen, dus klanten moeten opnieuw bestellen. Nabestellingen voor promotionele evenementen zoals Halloween en Boekenweek worden gedurende de looptijd van het evenement bewaard en vervolgens met uw toestemming geannuleerd. Als het account op stop staat, wordt de nabestelling automatisch binnen 48 uur geannuleerd.

Voor alle accounts, waar goederen niet beschikbaar zijn, wordt automatisch een nabestelling gegenereerd en zodra de voorraad beschikbaar is, wordt deze zonder kennisgeving toegewezen en verzonden. Als een account geen geautomatiseerde BO wil, is een schriftelijke bevestiging vereist. Alle nabestellingen vereisen een minimumwaarde van € 500 van de goederen voordat deze worden verzonden. Soms proberen we nabestellingen te wissen en klanten te informeren dat goederen franco worden verzonden, zelfs als de waarde lager is dan € 100. We zullen onze nabestellingen regelmatig herzien en klanten informeren over eventuele wijzigingen in het huidige beleid.

BESTELLINGEN – ANDERE LANDEN EXPORT

Prijzen zijn af fabriek en voorwaarde 6.3 is van toepassing. Exportklanten dienen voor hun eigen transport te zorgen of ons te vragen het te regelen, in welk geval het tegen kostprijs plus een discretionaire 10% administratiekosten in rekening wordt gebracht. Kredietrekeningen zijn niet beschikbaar. Pro-forma betaling is vereist via bankoverschrijving in Euro’s voorafgaand aan verzending en binnen 5 dagen na het verzoek om betaling, waarna de goederen weer op voorraad worden gebracht.

  • De openingsorder voor een nieuwe Rubie’s-account is € 500. De minimale bestelwaarde is daarna € 500, bestellingen die onder de € 500 worden geplaatst, worden in backorder geplaatst en alleen gepickt als de waarde hoger is dan € 500
  • Klanten die daarna een minimale bestelwaarde van € 500 bestellen, kunnen 5% extra korting krijgen op de waarde van hun bestelling wanneer ze betalen voor de kosten van de levering op een EX WORKS of DDP
  • Prijzen zijn ofwel Nederland EX WORKS of DDP en internationale verzendingsvoorwaarden worden uiteengezet in INCOTERMS® 2010 door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) indien de voorwaarden van toepassing zijn. Bestellingen worden afgedwongen door deze voorwaarden en zijn alleen bespreekbaar indien overeengekomen met Rubies Netherlands BV voordat een bestelling is overeengekomen en verwerkt.
  • De opgemaakte goederenfactuur bevat geen herbewerkings- en certificaatkosten die kunnen ontstaan ​​tijdens of na het picken van goederen en bij het uitgeven van papierwerk dat nodig is voor douanedoeleinden.
  • Er worden geen certificaten of extra papierwerk uitgegeven, tenzij de klant hier vooraf om heeft verzocht, en indien gevraagd, worden deze tegen kostprijs in rekening gebracht op een afzonderlijke factuur
  • Exportklanten dienen zelf voor transport te zorgen of Rubies’ vragen om een ​​offerte van een externe expediteur. In dit geval zal het tegen kostprijs in rekening worden gebracht plus een discretionaire 10% administratiekosten. Voor elke geaccepteerde offerte voor betaling zal een factuur voor betaling worden opgemaakt.
  • We accepteren GEEN creditcards en American Express Geen dropshipping. Kredietrekeningen zijn niet beschikbaar.
  • Betaling is vereist via overschrijving in Euro’s voordat de zending wordt vrijgegeven / opgehaald, en binnen 5 dagen na het verzoek tot betaling. Na deze tijd worden de goederen weer in voorraad genomen en worden er kosten in rekening gebracht als de betaling niet is ontvangen na minimaal 3 verzoeken gedurende een periode van 5 werkdagen, of als een klant vraagt om annulering van een reeds gepickte bestelling. De kosten bedragen 5% van de waarde van de bestelling en het minimumbedrag is € 25, ongeacht de bestelkosten.
RUBIE’S KORTINGSPROGRAMMA

PROGRAMMAVEREISTEN: Alle Rubies accounts met winkelpanden en/of een speciale winkelwebsite komen in aanmerking voor het kortingsprogramma. Winkels op de veilingsite komen niet in aanmerking. Alle koopwaar uit onze catalogi is inbegrepen, met uitzondering van uitverkoop, promotionele catalogusaankopen, speciale offertes voor specifieke bestellingen en producten die zijn gekocht met een Letter of Credit. Vraag uw account manager om de details.

HOUD ER REKENING MEE DAT:

Kortingen zijn niet van toepassing op vrachtkosten of op btw. Deze zijn niet opgenomen in uw verkooptotalen tot nu toe.

Alle berekeningen worden gemaakt op werkelijke zendingen, niet op nabestellingen in het systeem in afwachting van verzending. Kortingen worden gegeven in de veronderstelling van betaling aan de voorwaarden. Achterstallige rekeningen verliezen alle kortingen.

BETALINGSWIJZE

Wij accepteren alleen bankoverschrijvingen. Wij accepteren GEEN creditcards en American Express.

BANK DETAILS

Account Name: Rubies Netherlands b.v.
ING Bank: SWIFT INGB NL 2A IBAN NL97 INGB 0000 4626 13

LET OP: (IN SAMENVATTING)

U WORDT GEEN EIGENAAR VAN DE GOEDEREN DIE WIJ U LEVEREN ALS U ER NIET VOOR HEEFT BETAALD OF EEN ANDERE UITSTAANDE BETALING BIJ ONS HEEFT – ZIE VOORWAARDE 5 VOOR DETAILS EN UW VERPLICHTINGEN AAN ONS.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR DINGEN DIE WE VERKEERD DOEN OF VOOR ONZE HANDELINGEN EN/OF NALATEN IS ONDERWORPEN AAN BELANGRIJKE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN – LEES VOORWAARDE 8 HIERONDER VOOR DETAILS

RETOUR- EN TEKORTPROCEDURES (zie verdere voorwaarde 4.4 hieronder)

We hebben geen verkoop- of retourfaciliteit. Alleen beschadigde goederen of ten onrechte verzonden goederen kunnen worden geretourneerd.

Als artikelen merkbaar defect zijn na ontvangst van de bestelling, neem dan contact op met onze klantenservice onder vermelding van uw rekeningnummer, het bijbehorende bestelnummer, uw naam- en adresgegevens, details van het product en de reden van retournering. U moet aangeven of u een terugbetaling of vervanging wenst. Jij zal zijn

geïnformeerd over hoe verder te gaan met de retourzending. Geautoriseerde retourzendingen moeten binnen 28 dagen na die datum plaatsvinden. Een ingevuld retourautorisatieformulier is verplicht om uw retouren te verwerken. Artikelen die zijn ontvangen en die op een later tijdstip beschadigd/defect blijken te zijn, komen alleen in aanmerking voor retournering/creditering op voorwaarde dat Rubies Netherlands BV hiervan op de hoogte wordt gesteld binnen een redelijke termijn vanaf het moment waarop het artikel oorspronkelijk is verzonden. Wij hebben het recht om een ​​retourzending onredelijk te achten indien de datum deze tijd overschrijdt.

Wanneer een bestelling via onze koerier wordt afgeleverd, is het de verantwoordelijkheid van de klant om nauwkeurig te bevestigen dat het juiste aantal dozen is ontvangen. Elke afwijking van de aangegeven hoeveelheid moet vóór ondertekening duidelijk op het “Bewijs van levering” worden vermeld; eventuele later ontbrekende dozen, na ondertekening van “vrachtbrief”, worden niet gecrediteerd.

Na ontvangst van een bestelling wordt u verzocht te controleren of de juiste artikelen en hoeveelheden zijn ontvangen, zoals vermeld in uw verzendnota / factuur. Eventuele afwijkingen dienen binnen 7 dagen na ontvangst onder de aandacht van het Rubies Customer Service Team te worden gebracht.

Als een levering is ontvangen via onze koerier en de inhoud lijkt te zijn “Beschadigd tijdens het transport”, raden we u aan om de koerier onmiddellijk op de hoogte te stellen en alleen voor de levering te tekenen als “Beschadigd ontvangen”. Rubies nemen geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens het transport.

Rubies kunnen geen geretourneerde artikelen accepteren die zijn gedragen, gewijzigd of in een gebruikte staat lijken te verkeren.

Voor niet-geautoriseerde retourzendingen worden administratiekosten van 5% van de totale waarde in rekening gebracht, samen met eventuele bijbehorende incassokosten. Rubies behoudt zich het recht voor om reserveonderdelen op te sturen indien beschikbaar.

WIJZIGING (zie verdere voorwaarde 4.2 hieronder)

We behouden ons het recht voor om elk item te wijzigen, te verbeteren of in te trekken en het ontwerp, de specificatie of de kleur aan te passen. Beschrijvingen en maten zijn alleen bedoeld als richtlijn en klanten moeten zich vergewissen van de specificatie die geschikt is voor hun vereisten.

BTW NUMMER NL853215790B01 BEDRIJFSREG KvK 58868089

1 INTERPRETATIE

Bouw. In deze Voorwaarden gelden de volgende regels:

1.1.1 Onder een persoon wordt verstaan ​​een natuurlijke persoon, rechtspersoon of rechtspersoon (al dan niet met eigen rechtspersoonlijkheid).

1.1.2 Een verwijzing naar een partij omvat haar persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers of toegestane rechtverkrijgenden.

1.1.3 Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling is een verwijzing naar een dergelijke wet of bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling omvat alle lagere wetgeving die is gemaakt op grond van die wet of wettelijke bepaling, zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld.

1.1.4 Elke zin die door de termen wordt geïntroduceerd, inclusief, omvat, in het bijzonder of een soortgelijke uitdrukking, moet worden opgevat als illustratief en vormt geen beperking van de betekenis van de woorden die aan die termen voorafgaan.

1.2 Constructie. In deze Voorwaarden gelden de volgende regels:

1.2.1 Onder een persoon wordt verstaan ​​een natuurlijke persoon, rechtspersoon of rechtspersoon (al dan niet met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid).

1.2.2 Een verwijzing naar een partij omvat haar persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers of toegestane rechtverkrijgenden.

1.2.3 Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling is een verwijzing naar een dergelijke wet of bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling omvat alle lagere wetgeving die is gemaakt op grond van die wet of wettelijke bepaling, zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld.

1.2.4 Elke zin die door de termen wordt geïntroduceerd, inclusief, omvat, in het bijzonder of een soortgelijke uitdrukking, moet worden opgevat als illustratief en vormt geen beperking van de betekenis van de woorden die aan die termen voorafgaan.

1.2.5 Een verwijzing naar geschreven of geschreven omvat faxen en e-mails.

1.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden in de online Catalogus en de papieren Catalogus, prevaleert de eerste boven de laatste.

2 CONTRACTGRONDSLAG

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het Contract met uitsluiting van alle andere voorwaarden die de Klant wil opleggen of opnemen, of die worden geïmpliceerd door handel, gewoonte, praktijk of handelswijze.

2.2 De Bestelling vormt een aanbod van de Klant om de Goederen te kopen in overeenstemming met deze Voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de voorwaarden van de Bestelling en alle toepasselijke Specificatie die door de Klant zijn ingediend, volledig en nauwkeurig zijn.

2.3 De Bestelling wordt pas geacht te zijn aanvaard wanneer de Leverancier een schriftelijke aanvaarding van de Bestelling afgeeft, op welk moment het Contract tot stand komt.

2.4 Het Contract vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen. De Klant erkent dat hij niet heeft vertrouwd op enige verklaring, belofte, verklaring, toezegging of garantie gedaan of gegeven door of namens de Leverancier die niet in het Contract is uiteengezet.

2.5 Alle door de Leverancier geproduceerde monsters, tekeningen, beschrijvende zaken of advertenties en alle beschrijvingen of illustraties in de Catalogus zijn uitsluitend bedoeld om een ​​benaderend idee te geven van de daarin beschreven Goederen. Ze maken geen deel uit van het Contract en hebben geen contractuele kracht.

2.6 Een door Leverancier uitgebrachte offerte voor de Zaken geldt niet als aanbod. Een offerte is slechts geldig voor een periode van 20 werkdagen vanaf de datum van uitgifte.

3 LEVERING

3.1 De Leverancier zorgt ervoor dat:

3.1.1 elke levering van de Goederen gaat vergezeld van een leveringsbon met daarop de datum van de Bestelling, alle relevante referentienummers van de Klant en de Leverancier, het type en de hoeveelheid van de Goederen (inclusief het codenummer van de Goederen, indien van toepassing), speciale opslaginstructies (indien van toepassing) en, als de Bestelling in termijnen wordt geleverd, het uitstaande saldo van nog te leveren Goederen; en

3.1.2 Indien Leverancier van Afnemer verlangt dat hij verpakkingsmaterialen aan Leverancier retourneert, wordt dat duidelijk op de afleveringsbon vermeld. Afnemer stelt dergelijke verpakkingsmaterialen ter beschikking voor afhaling op de tijdstippen die Leverancier redelijkerwijs verzoekt. Retourzending van emballage komt voor rekening van Leverancier.

3.2 De Leverancier zal de Goederen afleveren op de locatie die in de Bestelling is vermeld of op een andere locatie die de partijen kunnen overeenkomen (“Leveringslocatie”) op elk moment nadat de Leverancier de Klant heeft geïnformeerd dat de Goederen gereed zijn.

3.3 De levering van de goederen is voltooid bij aankomst van de goederen op de leveringslocatie.

3.4 Alle opgegeven leveringsdata zijn slechts bij benadering en het tijdstip van levering is niet van essentieel belang. De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de Goederen die wordt veroorzaakt door een geval van overmacht of het verzuim van de Klant om de Leverancier adequate leveringsinstructies of andere instructies te verstrekken die relevant zijn voor de levering van de Goederen.

3.5 Indien de Leverancier de Goederen niet levert, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de kosten en uitgaven die de Klant heeft gemaakt om vervangende goederen van vergelijkbare beschrijving en kwaliteit te verkrijgen in de goedkoopste beschikbare markt, verminderd met de prijs van de Goederen. De Leverancier is niet aansprakelijk voor het niet leveren van de Goederen voor zover een dergelijk verzuim wordt veroorzaakt door een geval van overmacht of het verzuim van de Klant om de Leverancier adequate leveringsinstructies of andere instructies te verstrekken die relevant zijn voor de levering van de goederen.

3.6 Als de Klant de Goederen niet in ontvangst neemt binnen 3 werkdagen nadat de Leverancier de Klant heeft geïnformeerd dat de Goederen gereed zijn, dan, behalve wanneer een dergelijk verzuim of een dergelijke vertraging wordt veroorzaakt door een geval van overmacht of het verzuim van de Leverancier om te voldoen aan met zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract:

3.6.1 levering van de Goederen wordt geacht te zijn voltooid om 9.00 uur op de derde Werkdag volgend op de dag waarop de Leverancier de Klant heeft medegedeeld dat de Goederen gereed waren; en . 6.2 De Leverancier zal de Goederen opslaan totdat de levering plaatsvindt en alle daarmee verband houdende kosten en uitgaven (inclusief verzekering) aan de Klant in rekening brengen.

3.7 Indien 10 Werkdagen na de dag waarop de Leverancier de Klant heeft medegedeeld dat de Goederen gereed waren voor levering, de Klant deze niet heeft afgenomen, mag de Leverancier een deel of alle Goederen doorverkopen of anderszins vervreemden en, na aftrek van redelijke opslag- en verkoopkosten, rekening houden met eventuele overschrijdingen van de prijs van de Goederen aan de Klant of de Klant in rekening brengen voor een tekort onder de prijs van de Goederen.

3.8 De Klant heeft niet het recht om de Goederen te weigeren als de Leverancier tot en met 5% meer of minder levert dan de bestelde hoeveelheid Goederen, maar er zal een pro rata aanpassing worden gemaakt aan de Bestellingsfactuur na ontvangst van de kennisgeving van de Klant dat de verkeerde hoeveelheid Goederen is geleverd.

3.9 De Leverancier kan de Goederen in gedeelten leveren, die afzonderlijk worden gefactureerd en betaald. Elke termijn vormt een afzonderlijk Contract. Een vertraging in de levering of een defect in een termijn geeft de Klant niet het recht om een ​​andere termijn te annuleren.

4 SPECIFICATIE EN KWALITEIT:

4.1 De Goederen zijn beschreven in de Catalogus van de Leverancier.

4.2 De Leverancier behoudt zich het recht voor om de specificatie van de Goederen te wijzigen indien vereist door toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten.

4.3 De Leverancier garandeert dat de Goederen bij levering:

4.3.1 in alle materiële opzichten in overeenstemming zijn met hun beschrijving;

4.3.2 vrij zijn van materiële gebreken in ontwerp, materiaal en vakmanschap.

4.4 Behoudens clausule 4.5, indien:

4.4.1 de Klant stelt de Leverancier binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk in kennis dat sommige of alle Goederen niet voldoen aan de garantie uiteengezet in artikel 4.1;

4.4.2 de Leverancier een redelijke gelegenheid krijgt om dergelijke Goederen te onderzoeken; en

4.4.3 de Klant (indien daarom gevraagd door de Leverancier) deze Goederen terugstuurt naar de vestigingsplaats van de Leverancier op kosten van de Klant

4.4.4 de Klant de volledige details van het rekeningnummer, het bijbehorende Ordernummer, NAW-gegevens en details van de Goederen en non-conformiteit verstrekt. De Leverancier zal, naar eigen keuze, de defecte Goederen repareren of vervangen, of de prijs van de gebrekkige Goederen volledig.

4.5 De ​​Leverancier is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van de Goederen aan de garantie uiteengezet in artikel 4.1 in een van de volgende gevallen:

4.5.1 de Klant maakt verder gebruik van dergelijke Goederen na kennisgeving in overeenstemming met artikel 4.4; of

4.5.2 het gebrek ontstaat doordat de Klant de mondelinge of schriftelijke instructies van de Leverancier met betrekking tot de opslag, de inbedrijfstelling, de installatie, het gebruik en het onderhoud van de Goederen niet heeft opgevolgd of (indien die er niet zijn) goede handelspraktijken ter zake; of

4.5.3 het gebrek ontstaat doordat Leverancier een door Afnemer aangeleverde tekening, ontwerp of specificatie volgt; of

4.5.4 de Klant wijzigt of repareert dergelijke Goederen zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier; of

4.5.5 het gebrek is ontstaan ​​als gevolg van normale slijtage, opzettelijke beschadiging, nalatigheid of abnormale opslag- of werkomstandigheden; of

4.5.6 de Goederen verschillen van hun beschrijving als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten

4.5.7 er is een onredelijke tijd verstreken tussen levering en de melding van non-conformiteit.

4.5.8 de non-conformiteit heeft betrekking op een gebrek of afwijking in het aantal bestelde en geleverde eenheden dat bij inspectie redelijkerwijs zichtbaar was.

4.6 Behalve zoals bepaald in dit artikel 4, is de Leverancier niet aansprakelijk jegens de Klant met betrekking tot het niet voldoen van de Goederen aan de garantie uiteengezet in artikel 4.1.

4.7 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gerepareerde of vervangende Goederen die door de Leverancier zijn geleverd.

5 TITEL EN RISICO

5.1 Het risico van de Goederen gaat over op de Klant bij voltooiing van de levering.

5.2 De eigendom van de Goederen gaat pas over op de Klant als:

5.2.1 de leverancier ontvangt volledige betaling (contant of vrijgemaakt geld) voor de goederen en alle andere goederen die de leverancier aan de klant heeft geleverd, in welk geval de eigendom van de goederen overgaat op het moment van betaling van al deze bedragen ; en

5.2.2 De Klant verkoopt de Goederen door, in welk geval de eigendom van de Goederen op de Klant overgaat op het in artikel 5.4 gespecificeerde tijdstip.

5.3 Totdat de eigendom van de Goederen op de Klant is overgegaan, zal de Klant:

5.3.1 de Goederen gescheiden van alle andere goederen in het bezit van de Klant opslaan, zodat ze gemakkelijk herkenbaar blijven als eigendom van de Leverancier;

5.3.2 geen herkenningsteken of verpakking op of met betrekking tot de Goederen verwijderen, onleesbaar maken of verdoezelen;

5.3.3 de Goederen in goede staat houden en ze verzekerd houden tegen alle risico’s voor hun volledige prijs vanaf de datum van levering;

5.3.4 de Leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen als hij wordt blootgesteld aan een van de gebeurtenissen die worden vermeld in artikel 7.2; en

5.3.5 de Leverancier de informatie met betrekking tot de Goederen verstrekken die de Leverancier van tijd tot tijd nodig heeft.

5.4 Behoudens clausule 5.5, mag de Klant de Goederen doorverkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf (maar niet anderszins) voordat de Leverancier de betaling voor de Goederen ontvangt. Als de Klant de Goederen echter voor die tijd doorverkoopt:

5.4.1 zij dit doet als opdrachtgever en niet als agent van Leverancier; en

5.4.2 De eigendom van de Goederen gaat van de Leverancier over op de Klant onmiddellijk voor het moment waarop de doorverkoop door de Klant plaatsvindt.

5.5 Indien voordat de eigendom van de Goederen op de Klant overgaat, de Klant wordt onderworpen aan een van de in artikel 7.2 genoemde gebeurtenissen, zonder beperking van enig ander recht of rechtsmiddel dat de Leverancier kan hebben:

5.5.1 het recht om de Goederen door de Klant door te verkopen of te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf stopt onmiddellijk; en

5.5.2 de Leverancier kan te allen tijde:

5.5.2.1 van de Klant eisen dat hij alle Goederen in zijn bezit levert die niet zijn doorverkocht of onherroepelijk in een ander product zijn verwerkt; en

5.5.2.2 als de Klant dit niet onmiddellijk doet, betreed dan de gebouwen van de Klant of van een derde partij waar de Goederen zijn opgeslagen om ze terug te krijgen.

6 PRIJS EN BETALING

6.1 De prijs van de Goederen is in Euro’s en tegen de prijs die is vermeld in de Catalogus, of, als er geen prijs wordt vermeld, de prijs die is vermeld in de gepubliceerde prijslijst van de Leverancier die van kracht is op de datum van levering. In het geval van een conflict tussen de prijzen vermeld in de online Catalogus en de prijzen vermeld in de papieren Catalogus, prevaleert de eerste boven de laatste.

6.2 De Leverancier kan, door de Klant op elk moment tot 5 werkdagen voor levering op de hoogte te stellen, de prijs van de Goederen verhogen om een ​​eventuele stijging van de kosten van de Goederen weer te geven die te wijten is aan:

6.2.1 elke factor buiten de controle van de Leverancier (inclusief wisselkoersschommelingen, verhogingen van belastingen en heffingen, en verhogingen van arbeids-, materiaal- en andere productiekosten); of

6.2.2 elk verzoek van de Klant om de leveringsdatum(s), de hoeveelheden of soorten bestelde Goederen of de Specificatie te wijzigen; of

6.2.3 enige vertraging veroorzaakt door instructies van de klant of het verzuim van de klant om de leverancier adequate of nauwkeurige informatie of instructies te geven.

6.3 Tenzij anders aangegeven in de Bestelling, is de prijs van de Goederen exclusief de kosten en lasten van verpakking, verzekering en transport van de Goederen, die aan de Klant worden gefactureerd.

6.4 De prijs van de Goederen is exclusief bedragen met betrekking tot belasting over de toegevoegde waarde (“BTW”). De Klant zal, na ontvangst van een geldige btw-factuur van de Leverancier, aan de Leverancier de aanvullende btw-bedragen betalen die op de levering van de Goederen in rekening worden gebracht.

6.5 De ​​Leverancier kan de Klant factureren voor de Goederen op of op elk moment na de voltooiing van de levering.

6.6 De Klant zal de factuur volledig en in beschikbare middelen betalen tegen het einde van de maand volgend op de maand waarin de factuur werd gedateerd. Betaling dient te geschieden op de door Leverancier schriftelijk aan te wijzen bankrekening. Tijdstip van betaling is van essentieel belang.

6.7 Als de klant in gebreke blijft een betaling te verrichten die krachtens het contract aan de leverancier verschuldigd is op de vervaldatum voor betaling, moet de klant rente betalen over het achterstallige bedrag tegen een tarief van 4% per jaar boven het basistarief van National Westminster Bank PLC van tijd tot tijd. Deze rente loopt dagelijks op vanaf de vervaldatum tot de daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, zowel voor als na de uitspraak. De Klant zal de rente samen met het achterstallige bedrag betalen.

6.8 De Klant zal alle op grond van het Contract verschuldigde bedragen volledig betalen zonder enige verrekening, tegenvordering, aftrek of inhouding (behalve voor enige aftrek of inhouding vereist door de wet). De Leverancier kan te allen tijde, zonder beperking van enige andere rechten of rechtsmiddelen die hij heeft, elk bedrag dat de Klant aan hem verschuldigd is, verrekenen met elk bedrag dat de Leverancier aan de Klant verschuldigd is.

7 BEINDIGING EN OPSCHORTING

7.1 Indien de Klant wordt blootgesteld aan een van de gebeurtenissen genoemd in artikel 7.2, kan de Leverancier het Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

7.2 Voor de toepassing van artikel 7.1 zijn de relevante gebeurtenissen:

7.2.1 de Klant de betaling van zijn schulden opschort of dreigt op te schorten of niet in staat is om zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar zijn of toegeeft niet in staat te zijn zijn schulden te betalen of (zijnde een vennootschap of commanditaire vennootschap) wordt geacht niet in staat te zijn zijn schulden te betalen schulden in de zin van sectie 123 van de Insolvency Act 1986, of (als natuurlijke persoon) wordt geacht niet in staat te zijn om zijn schulden te betalen of geen redelijk vooruitzicht te hebben om dit te doen, in beide gevallen, in de zin van sectie 268 van de Insolventiewet Act 1986, of (zijnde een partnerschap) een partner heeft op wie een van de voorgaande van toepassing is;

7.2.2 de Klant begint onderhandelingen met alle of enige categorie van zijn schuldeisers met het oog op de herschikking van zijn schulden, of doet een voorstel voor of sluit een compromis of regeling met zijn schuldeisers, behalve (wanneer de Klant een bedrijf is) wanneer deze gebeurtenissen plaatsvinden met als enig doel een plan voor een solvabele fusie van de Klant met een of meer andere bedrijven of de solvabele reconstructie van de Klant;

7.2.3 (zijnde een bedrijf) een verzoekschrift wordt ingediend, een kennisgeving wordt gedaan, een besluit wordt genomen of een bevel wordt gegeven, voor of in verband met de liquidatie van de Klant, anders dan uitsluitend ten behoeve van een regeling voor een solvente samensmelting van de Klant met een of meer andere bedrijven of de solvente reconstructie van de Klant;

7.2.4 (zijnde een natuurlijke persoon) de Klant is het onderwerp van een faillissementsaanvraag of bevel;

7.2.5 een schuldeiser of laster van de Klant legt beslag op of neemt bezit van, of een dwang, executie, beslaglegging of ander dergelijk proces wordt geheven of afgedwongen op of vervolgd tegen, het geheel of een deel van zijn activa en een dergelijk beslag of proces is niet binnen 14 dagen ontslagen;

7.2.6 (zijnde een bedrijf) een aanvraag bij de rechtbank wordt ingediend, dan wel een bevel wordt uitgevaardigd, tot benoeming van een bewindvoerder of indien een voornemen tot benoeming van een bewindvoerder wordt gedaan of indien een bewindvoerder wordt aangesteld over de Klant;

7.2.7 (zijnde een bedrijf) de houder van een kwalificerende heffing over de activa van de Klant is gerechtigd een administratief curator aan te wijzen of heeft deze aangesteld;

7.2.8 een persoon wordt gerechtigd om een ​​curator aan te wijzen over de activa van de Klant of een curator wordt aangesteld over de activa van de Klant;

7.2.9 zich een gebeurtenis voordoet, of een procedure wordt ondernomen, met betrekking tot de Klant in een rechtsgebied waaraan hij onderworpen is, die een effect heeft dat gelijk is aan of vergelijkbaar is met een van de gebeurtenissen genoemd in artikel 7.2.1 tot artikel 7.2.8 (inclusief );

7.2.10 de Klant schorst, dreigt op te schorten, staakt of dreigt de uitoefening van het geheel of een substantieel deel van zijn bedrijf te staken;

7.2.11 de financiële positie van Afnemer zodanig verslechtert dat naar het oordeel van Leverancier het vermogen van Afnemer om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst adequaat na te komen in gevaar is gekomen; en

7.2.12 (als individu) overlijdt de Klant of is hij door ziekte of onvermogen (geestelijk of fysiek) niet in staat om zijn of haar eigen zaken te regelen of wordt hij patiënt op grond van enige wetgeving op het gebied van geestelijke gezondheid.

7.3 Zonder beperking van zijn andere rechten of rechtsmiddelen, kan de Leverancier de levering van de Goederen onder het Contract of een ander contract tussen de Klant en de Leverancier opschorten en/of eventuele kortingen of kredietvoorwaarden annuleren, indien de Klant wordt onderworpen aan een van de gebeurtenissen vermeld in clausule 7.2.1 tot clausule 7.2.9, of de Leverancier redelijkerwijs gelooft dat de Klant op het punt staat om onderworpen te worden aan een van deze voorwaarden, of als de Klant in gebreke blijft een bedrag te betalen dat krachtens dit Contract verschuldigd is op de vervaldatum voor betaling.

7.4 Bij beëindiging van het Contract om welke reden dan ook, zal de Klant onmiddellijk aan de Leverancier alle openstaande onbetaalde facturen en rente van de Leverancier betalen.

7.5 Beëindiging van het Contract, hoe ook ontstaan, heeft geen invloed op de rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die bij beëindiging zijn ontstaan.

7.6 Clausules die uitdrukkelijk of impliciet de beëindiging van het Contract overleven, blijven volledig van kracht.

8 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van de Leverancier beperken of uitsluiten voor:

8.1.1 overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, of de nalatigheid van zijn werknemers, agenten of onderaannemers (indien van toepassing); of

8.1.2 fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; of

8.1.3 elke aangelegenheid ten aanzien waarvan het voor de Leverancier onwettig zou zijn om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

8.2 Onder voorbehoud van voorwaarde 8.1, is de Leverancier in geen geval aansprakelijk, hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief voor nalatigheid of schending van een wettelijke plicht, hoe dan ook ontstaan), contract, verkeerde voorstelling van zaken (onschuldig of nalatig) of anderszins voor:

8.2.1 winstderving; of

8.2.2 verlies van zaken; of

8.2.3 uitputting van goodwill of soortgelijke verliezen; of

8.2.4 verlies van verwachte besparingen; of

8.2.5 verlies van goederen; of

8.2.6 verlies van gebruik; of verlies of beschadiging van gegevens of informatie; of

8.2.7 enig speciaal, indirect, gevolg- of puur economisch verlies, kosten, schade, lasten of uitgaven.

8.3 Behoudens clausule 8.1, zal de totale aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Klant met betrekking tot alle andere verliezen die voortvloeien uit of in verband met het Contract, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plichten of anderszins, in geen enkele omstandigheid hoger is dan 100% van de prijs van de Goederen.

Overmacht

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in het uitvoeren van haar verplichtingen onder het Contract voor zover een dergelijke tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een geval van overmacht. Een geval van overmacht betekent elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van een partij, die door zijn aard niet kon worden voorzien of, als hij had kunnen worden voorzien, onvermijdelijk was, met inbegrip van stakingen, uitsluitingen of andere industriële geschillen (of het nu gaat om haar eigen arbeidskrachten of een derde), uitval van energiebronnen of transportnetwerk, natuurrampen, oorlog, terrorisme, oproer, onlusten, inmenging van civiele of militaire autoriteiten, nationale of internationale rampen, gewapende conflicten, opzettelijke schade, uitval van fabrieken of machines, nucleaire, chemische of biologische besmetting, sonische knal, explosies, instorting van bouwconstructies, branden, overstromingen, stormen, aardbevingen, verliezen op zee, epidemieën of soortgelijke gebeurtenissen, natuurrampen of extreem ongunstige weersomstandigheden, of het in gebreke blijven van leveranciers of onderaannemers .

9 ALGEMEEN

9.1 Opdracht en overige handelingen.

9.1.1 De Leverancier kan te allen tijde alle of een deel van zijn rechten of verplichtingen onder het Contract toewijzen, overdragen, hypothekeren, belasten, uitbesteden of op een andere manier handelen.

9.1.2 De Klant mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract niet cederen, overdragen, hypotheken, in rekening brengen, uitbesteden, een trust verklaren of op enige andere manier handelen met een of alle rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.

9.2 Kennisgevingen

9.2.1 Elke kennisgeving of andere communicatie die aan een partij wordt gegeven in het kader van of in verband met het Contract moet schriftelijk zijn, gericht aan die partij op haar statutaire zetel (als het een bedrijf is) of haar hoofdvestiging (in elk ander geval ) of een ander adres dat die partij mogelijk schriftelijk aan de andere partij heeft opgegeven in overeenstemming met deze clausule, en zal persoonlijk worden afgeleverd, verzonden per vooruitbetaalde eersteklas post of een andere bezorgdienst op de volgende werkdag, commerciële koerier, fax of email.

9.2.2 Een kennisgeving of andere communicatie wordt geacht te zijn ontvangen: indien persoonlijk afgeleverd, achtergelaten op het adres vermeld in artikel 9.2.1; indien verzonden per vooruitbetaalde eersteklas post of een andere bezorgservice op de volgende werkdag, om 9.00 uur op de tweede Werkdag na verzending; indien geleverd door een commerciële koerier, op de datum en het tijdstip waarop het ontvangstbewijs van de koerier is ondertekend; of, indien per fax of e-mail verzonden, één werkdag na verzending.

9.2.3 De bepalingen van deze clausule zijn niet van toepassing op de betekening van een procedure of andere documenten in een juridische procedure.

9.3 Ontslag

9.3.1 Als een bepaling of een deelbepaling van het Contract ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd tot het minimum dat nodig is om het geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de betreffende bepaling of deelbepaling geacht te zijn verwijderd. Elke wijziging of verwijdering van een bepaling of gedeeltelijke bepaling onder deze clausule heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van het Contract.

9.3.2 Als de ene partij de andere op de hoogte stelt van de mogelijkheid dat een bepaling of een gedeeltelijke bepaling van dit Contract ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om een ​​dergelijke bepaling te wijzigen zodat, zoals gewijzigd, het wettig, geldig en afdwingbaar is, en, voor zover mogelijk, het beoogde commerciële resultaat van de oorspronkelijke bepaling bereikt.

9.4 Ontheffing. Een verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel onder het Contract of de wet is alleen effectief indien schriftelijk gegeven en zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende schending of verzuim. Geen enkel verzuim of vertraging door een partij om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen dat krachtens het Contract of de wet is verleend, vormt een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal het de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken . Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.

9.5 Rechten van derden. Een persoon die geen partij is bij het Contract heeft geen enkel recht om de voorwaarden ervan af te dwingen.

9.6 Variatie. Behalve zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, is geen enkele wijziging van het Contract, inclusief de introductie van eventuele aanvullende voorwaarden, van kracht tenzij deze schriftelijk is en ondertekend door de Leverancier.

9.7 Toepasselijk recht. Het Contract en elk geschil of claim die hieruit voortvloeit of ermee verband houdt of het onderwerp of de vorming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Nederland.

9.8 Jurisdictie. Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken Nerderland de exclusieve jurisdictie hebben om elk geschil of claim te beslechten die voortvloeit uit of verband houdt met dit Contract of het onderwerp of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims).